Vereniging Ondernemend Reek

 

Volg ons:

Volg Ondernemend Reek op Twitter Like en volg Ondernemend Reek op Facebook Ondernemend Reek op LinkedIn

Dorpsontwikkelingsplan en nieuwe werkconcepten

Op 29 november 2013 vond in Gasterij ‘t Koetshuis een bijeenkomst plaast van Ondernemend Reek. De bijeenkomst had als thema “dorpsontwikkelingsplan en nieuwe werkconcepten” en trok zo’n 35 geïnteresseerde ondernemers. De presentatie was die avond in handen van Jeroen van den Berg van QZ Gebiedsontwikkeling en Mark van Gils van Plannendokter.

Een dorp in ontwikkeling

In dorpen zoals Reek gaat de komende 10 jaar veel veranderen; meer vergrijzing en door ontgroening een krimpend aantal inwoners. Deze ontwikkelingen zijn van invloed op zowel onze leef- als werkomstandigheden. Hoe houden we ons dorp leefbaar? Hoe bevorderen we het ondernemersklimaat in Reek? Wat doen we met het bedrijventerrein? Zomaar een aantal vragen.

iDOP – integraal dorpsontwikkelingsplan

Bijeenkomst Ondernemend Reek met thema dorpsontwikkelingsplan en nieuwe werkconcepten

In veel gemeenten wordt aandacht besteed aan dorpsontwikkeling, om zich voor te bereiden op de toekomst. Mark van Gils is met zijn bedrijf Plannendokter actief als adviseur op het gebied van stedenbouw en landschap. Aan de hand van een aantal kerngegevens, schetste hij de huidige situatie in Reek en mogelijke ontwikkelingen die ons te wachten staan. De vraag waar hij de aanwezigen gewaar van maakte is of we op deze mogelijke ontwikkelingen lijdzaam toezien, of dat we als dorp actief onze toekomst (mede) in eigen hand nemen. Mark lichtte vervolgens toe hoe je als dorp tot een iDOP (integraal dorpsontwikkelingsplan) kunt komen, waarbij je vanuit sociale, maatschappelijke en economische optiek over je toekomst nadenkt en met ideeën komt.

Moderne werkconcepten voor ondernemers

Jeroen van den Berg werkt bij de gemeente Uden en is zelfstandig adviseur met zijn bedrijf QZ Gebiedsontwikkeling. Jeroen maakte een verdiepingsslag naar moderne werkconcepten. Als voorbeeld ging hij in op De Ideeënfabriek in Uden. Een industrieel pand in Uden dat een metamorfose heeft ondergaan tot moderne kantooromgeving met unieke faciliteiten. Het doel van De Ideeënfabriek is om ondernemers en ondernemingen bij elkaar te brengen. Om het  makkelijker te maken elkaar te leren kennen, samen te werken, te sparren en te broeden op nieuwe ideeën. In De Ideeënfabriek hebben zich al een twintigtal bedrijven gevestigd. Een voorbeeld van een modern werkconcept wat kan inspireren om ook in Reek na te denken over concepten die bijdragen aan een optimaal ondernemersklimaat met nieuwe kansen. Verder ging Jeroen nog in op (zeer) flexibele woningbouw, mantelzorg, meervoudig gebruik van voorzieningen en 'ontmoeting' als de sleutel naar een netwerksamenleving.

Hoe verder met een iDOP

Uit de reacties van de aanwezigen bleek dat de toekomst van Reek ons allen bezighoud. Hoewel geïnitieerd vanuit het platform Ondernemend Reek, is een iDOP echter breder dan ondernemen alleen. Het vervolg is daarom het idee van een iDOP breder in Reek te introduceren en draagvlak te creëren om vanuit sociale, maatschappelijke en economische optiek over de toekomst van Reek na te denken. Dit betreft dan ondermeer wonen, werken, recreatie, onderwijs, sport, etc. We zullen hier de komende tijd meer over horen.