Vereniging Ondernemend Reek

 

Volg ons:

Volg Ondernemend Reek op Twitter Like en volg Ondernemend Reek op Facebook Ondernemend Reek op LinkedIn

Uitnodiging Bijeenkomst Ondernemend Reek 19 mei 2015

Enkele jaren geleden namen een paar lokale ondernemers het initiatief om alle Reekse bedrijven bij elkaar te brengen. Dit was de start van Ondernemend Reek.

Bijeenkomst Ondernemend ReekInitiatief dorpsontwikkeling

In het begin werd gekozen voor een zeer vrijblijvende opzet met twee tot drie bijeenkomsten per jaar. Uit een van de laatste thema-avonden ontstond het initiatief om als inwoners van Reek de toekomst van het dorp in eigen handen te nemen. In die toekomstvisie is door veel mensen flink wat tijd geïnvesteerd, daardoor kwam Ondernemend Reek tijdelijk op een lager pitje te staan. Inmiddels nadert het dorpsplan zijn afronding en zijn de eerste actiepunten bekend.

Actiepunten ondernemen uit dorpsontwikkelingsplan

Zo hebben de lokale ondernemers aangegeven beter op de hoogte te willen zijn van collega's in Reek en van bedrijven die een band hebben met het dorp. Tegelijkertijd geven de bewoners aan verrast te zijn over het grote aantal ondernemingen in Reek. Zij zijn benieuwd naar de bedrijvigheid in het dorp. Wat er allemaal te halen is. Dit zijn twee wensen die op elkaar aansluiten.

Oprichten ondernemersvereniging

Wij denken daar invulling aan te kunnen geven door Ondernemend Reek een officiële titel te geven en bij de Kamer van Koophandel in te schrijven als vereniging. Het is een manier om de krachten van de Reekse ondernemers te bundelen, elkaar te ondersteunen waar nodig, één stem te vormen richting gemeente en de bedrijven in het dorp een gezicht te geven.

Uitnodiging bijeenkomst

Het is de bedoeling om voor Ondernemend Reek enkele doelstellingen te formuleren. Hierover willen we met jullie van gedachten wisselen op dinsdag 19 mei om 20 uur in Het Wapen van Reek. Graag horen we of je erbij kunt zijn.