Vereniging Ondernemend Reek

 

Volg ons:

Volg Ondernemend Reek op Twitter Like en volg Ondernemend Reek op Facebook Ondernemend Reek op LinkedIn

Presentatie actieprogramma dorpsplan Reek

Op zondag 31 mei rond 18.00 uur wordt het actieprogramma voor de toekomst van Reek gepresenteerd. Het actieprogramma is klaar en wordt tijdens het kermismatinee aangeboden aan de jongste inwoners van Reek.

Inhoud actieprogramma

Het actieprogramma heeft de naam: “REEK, GOED VOOR MEKAAR” gekregen. Tijdens de dorpsbijeenkomsten was dit de kern die steeds terugkwam. We willen in Reek, jong en oud, goed voor elkaar zorgen én we willen het in ons dorp goed voor mekaar hebben, zodat het hier, nu en in de toekomst prettig leven is. Hoe we daaraan samen willen werken staat in het actieprogramma. Een groot aantal inwoners van het dorp heeft hard gewerkt heeft om dit programma samen te stellen. De volledige inhoud van het actieprogramma is vanaf 1 juni te vinden en te downloaden op deze site en op de site van de gemeente Landerd. Een papieren exemplaar kunt u bestellen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-51287796.

In het kort zijn dit de punten uit het actieprogramma:

Reek, goed voor mekaar

Thema Wonen

 1. 1. Oprichten woonraad/wooncommissie
  1. Doel: het dichter bij elkaar brengen van vraag en aanbod op het gebied van wonen.
 2. 2, Oprichten gezamenlijke inkooporganisatie
  1. Doel: Duurzaamheid stimuleren en voorzieningen en diensten van inwoners goedkoper en gemakkelijker bereikbaar maken.
 3. 3. Realiseren van een aantrekkelijker dorpshart en verbinding maken tussen diverse (groene) plekken
  1. Doel: creëren van ontmoeting en verblijf in de openbare ruimte

Thema Welzijn

 1. 1. Versterken evenementen
  1. Doel: Versterken van de sociale samenhang in het dorp en Reek profileren in de verre omgeving.
 2. 2. Versterken samenwerking verenigingen:
  1. Doel: Behouden en versterken van het verenigingsleven in Reek, meer samenwerking leidt tot een bloeiender verenigingsleven en een leefbaarder dorp.
 3. 3. Reek Jeugd-zorg-dorp
  1. Doel: door samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang, zorg en welzijn bereiken dat de jeugd in Reek zich optimaal kan ontwikkelen en Reek zich tevens kan profileren als jeugd-zorg-dorp.
 4. 4. Samenwerking in de zorg
  1. Doel: Er voor zorgen dat Reek een dorp is, waar ook mensen die zorg nodig hebben, op een prettige manier kunnen wonen en meedoen in de samenleving.
 5. 5. De toekomst van de kerk
  1. Doel: Invulling blijven geven aan de geloofsgemeenschap in Reek en een nieuwe bestemming van het kerkgebouw.

Thema Ondernemen

 1. 1. Zorg voor voldoende faciliteiten voor ondernemers
  1. Doel: De vele ondernemers in Reek faciliteren en verbinden waardoor ze makkelijker en beter kunnen ondernemen en zoveel mogelijk voor het dorp kunnen betekenen.
 2. 2. Invulling ITC-terrein
  1. Doel: De mogelijkheden voor invulling van het ITC-terrein aantrekkelijker maken en op een dusdanige manier dat tegemoet wordt gekomen aan de behoeften uit de Reekse gemeenschap.
 3. 3. Versterken relatie burger-overheid
  1. Doel: Een goede samenwerking tussen burgers, ondernemers, verenigingen en organisaties in Reek en de gemeente.

Algemeen

 1. 1. Communicatie
  1. Doel: Zorgen dat inwoners van Reek en mensen van buiten goed op de hoogte zijn van en betrokken worden bij de voorzieningen, activiteiten en initiatieven in het dorp.

Uitvoeren acties

Diverse actiepunten zijn inmiddels in gang gezet door mensen uit Reek. Zij werken daarin samen met betrokken partijen die kunnen faciliteren met hun rol in het dorp, kennis, tijd en/of geld. Denk hierbij aan partijen als de gemeente, de school, de woningcorporatie of zorginstellingen. Nog voor de zomervakantie zal overleg plaatsvinden met de gemeente. Het programma wordt op dat moment ook officieel aangeboden aan de Raad. 

Van sommige actiepunten kunnen snel resultaat verwachten. Andere actiepunten zullen veel tijd, aandacht en energie vragen. Over de voorgang van de acties houden wij u natuurlijk op de hoogte, voorlopig met een nieuwsbrief op papier. Wellicht later via de site die als één van de acties bij Communicatie is genoemd.

Uitnoding

Om uw betrokkenheid bij het Dorpsplan Reek te tonen, bent U allen VAN HARTE WELKOM om bij het aanbieden van het Dorpsplan Reek aan onze jongste inwoners aanwezig te zijn. We zien u graag bij het kermis matinee op ZONDAG 31 mei a.s. om 18.00 uur in Het Wapen van Reek.