Vereniging Ondernemend Reek

 

Volg ons:

Volg Ondernemend Reek op Twitter Like en volg Ondernemend Reek op Facebook Ondernemend Reek op LinkedIn

Dorpsontwikkelingsplan Reek - Informatiebulletin 02 / december 2014

Na de startbijeenkomst van het Dorpsplan voor Reek, is er veel gebeurd. De themagroepen hebben aandachtspunten en knelpunten voor de toekomst geformuleerd. Nu zijn de bewoners van Reek aan de beurt om over oplossingen mee te denken. Hoe nu verder met Reek? Op donderdag 8 januari praten we in Het Wapen van Reek met inwoners over het thema ondernemen, op woensdag 14 januari komt wonen aan de orde en op 23 januari staat het uitgebreide thema Welzijn op de agenda. Het is belangrijk dat veel inwoners aanwezig zijn om mee te denken over concrete ideeën en oplossingen die we hebben voor de toekomst van Reek.

Themagroep Ondernemen

Een duidelijk signaal van de werkgroep is dat er meer ruimte mag zijn voor initiatieven van ondernemers en bewoners. De gemeente kan de wensen van burgers meer centraal stellen. Mooie gedachte maar hoe bereiken we dat?

Ook kan het dorp aantrekkelijker worden. Een fietser, wandelaar of toerist moet graag naar Reek willen komen. We hebben zoveel natuur en ook mooie gebouwen. Misschien horen daar ook een theehuis, terras en mooie fietspaden bij. Hoe maken we Reek mooi en aantrekkelijk? Hoe uitnodigend en gastvrij kan Reek zijn? Heef u hier goede ideeën over, laat ze weten en denk mee.

Reek heeft ook veel meer ondernemers dan we denken. Hoe worden de Reekse ondernemers zichtbaar? Hoe kunnen de ondernemers elkaar vinden en kunnen we een ondernemend Reek realiseren? Kom hierover meepraten op donderdag 8 januari 2015.

Themagroep Wonen

Er staan veel huizen te koop in Reek, veelal grote woningen en boerderijen. Dit woningbestand kan niet leeg blijven staan. We hebben juist woningen nodig voor jongeren en voor ouderen. Moeten er nieuwe woningen worden gebouwd of kunnen en moeten we iets met het bestaande woningbestand? Wat kunnen we ermee?

Wat doet de woningcoöperatie aan het huidige woningbestand? Wordt er gekeken naar wat er in de toekomst in Reek nodig is? Wat is de woningbehoefte van Reek en wat voor opdracht geven de Reekse bewoners mee aan de woningcorporatie? 

Belangrijk voor prettig wonen is ook een verzorgde en prettige woonomgeving. Denk aan het Hertenpark, het veldje bij de Scheenen en meerdere openbare ruimten. Zou een mooi plein voor Dorpshuis daar ook aan bij kunnen dragen? Wat wil Reek en waar gaan we voor? Kom hierover meepraten op woensdag 14 januari 2015.

Themagroep Welzijn

Het verbeteren en stimuleren van Welzijn betekent veel menselijke leefbaarheid en onderling contact in het dorp. Iedereen moet zich prettig voelen.

Een knelpunt is dat er in de toekomst met minder en oudere vrijwilligers voor de kwetsbaren, hulpbehoevenden en ouderen moet worden gezorgd. Kan dat? Hoe doe je dat? Hoe voorkom je dat groepen buiten de leefgemeenschap gaan vallen? Maar ook: hoe kunnen we met minder vrijwilligers het verenigingsleven in stand houden? 

Hoe behouden we in de toekomst een huisarts en fysiotherapie in het dorp? Gelukkig heeft Reek al een goed functionerende zorgcoöperatie. Op eigen benen blijven staan, daar staan we voor. Hoe gaan we dat doen?

Nog een aandachtspunt: Veel dorpsgenoten hebben aangegeven dat de basisschool maar ook de Maashorst (kinderhuis) niet weg mogen uit Reek. Ze worden nu niet bedreigd, maar hoe zit dat in de toekomst? Ook de praktijk Jij en Ik speelt een rol Een verlengde daarvan is dat veel ouders werken. Moet er een flexibele opvang zijn? Kinderen moeten naar de Reekse verenigingen kunnen blijven gaan. Ook dat is leven in de brouwerij. Hoe zorgen we er samen voor dat we sterke faciliteiten voor onze kinderen houden?

De kerk, wat gaat ermee gebeuren? Hoe denkt de geloofsgemeenschap Reek daarover? Wat moet minimaal in stand blijven? Kom er over praten op vrijdag 23 januari.

Jongerenbijeenkomst

Jongerenbijeenkomst over dorpsontwikkeling in ReekOp een aparte jongerenbijeenkomst heeft ook de jeugd hun betrokkenheid laten zien. Zij willen een gezellige kroeg hebben, waar ze samen kunnen komen. Een ander knelpunt voor hen: hoe komen we zonder auto of bus makkelijk en veilig bij het treinstation van Ravenstein. De jeugd wil graag in Reek blijven wonen, maar ze zien onvoldoende kansen om grond te kopen om te bouwen of woonruimte te kopen of huren tegen starterstarieven. De jeugd wil in actie komen. Hoe dat gaan ze zelf mee bepalen.

Verenigingen

Een belangrijk speler voor de leefbaarheid in het dorp. Actieve inzet is van groot belang om het juiste verenigingsleven en de juiste accommodaties in Reek te behouden. Hoe kunnen verenigingen meer samenwerken in de toekomst om te blijven bestaan of zijn er andere oplossingen te bedenken? Creatief zijn en vooruit kijken. De juiste verhoudingen en over de grenzen heen durven kijken geeft een open beeld. Ook daar moet over gesproken worden.

Klankbordgroep

Externe instanties die betrokken zijn bij de leefbaarheid in Reek, denken ook actief mee. Rigom, Maatschappelijk Werk, GGD, Pantein, Optimus, de Gemeente, Stichting Maashorst, Woningstichting Mooiland, Politie, Brabant zorg, zij waren allemaal aanwezig op een speciale bijeenkomst en hebben meegedacht en blijven meedenken. Zij hebben verrassende reacties op waar Reek goed in is of minder goed in. Wat zijn de kansen maar ook de bedreigingen voor de toekomst van Reek? Wat gaan deze organisaties daar aan doen, maar ook wat geven de Reekse bewoners de organisaties mee? Daarover zijn we met hen in gesprek.

Themaberaden

Na al het voorbereidende werk moet bewoners nu gaan bepalen hoe we over de toekomst van Reek denken. Wat moet er gebeuren? Wat zijn de belangrijkste dingen die straks in het dorpsplan moeten staan? Reek heeft de regie. 

Uitnodiging

Alle inwoners van Reek zijn van harte welkom op de themaberaden op donderdag 8 januari thema Ondernemen, woensdag 14 januari thema Wonen en vrijdag 23 januari 2015 thema Welzijn. De bijeenkomsten starten om 20.00 uur in het Wapen van Reek.